Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

Kategória: Účtová skupina 33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na účte 333 sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napr. nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov, príspevky poskytované zamestnancom zo sociálneho fondu, štipendiá a študijné príspevky, taktiež prijaté platby od zamestnancov za stravné lístky, ak si ich zamestnanci kupujú vopred na následnú úhradu stravovania. Účtujú sa tu teda záväzky, ktoré súvisia s pracovnou činnosťou. Ak je zamestnanec (bez ohľadu na pracovnoprávny vzťah) voči zamestnávateľovi dodávateľom, ide o bežný obchodný vzťah, o ktorom by sa účtovalo v účtovej skupine 32 - Záväzky.

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I     I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh  I  701  I  333   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  IÚD  I Záväzok voči zamestnancovi z titulu vyúčtovania I     I      I
I    I VPD VBÚ I cestovného príkazu, ak zamestnancovi nebol    I     I      I
I    I     I poskytnutý preddavok na pracovnú cestu:     I     I      I
I    I     I a) výška cestovných výdavkov           I  512  I  333   I
I    I     I b) úh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie