Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

326 - Nevyfakturované dodávky

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 326 sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napr. nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napr., ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade nevyfakturovaných dodávok v cudzej mene musí účtovná jednotka postupovať nasledovne: - pri prijatí nevyfakturovanej dodávky sa prepočet uskutoční referenčným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS zo dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. doručenia dodávky; - pri prijatí faktúry sa nevyfakturovaná dodávka zúčtuje v pôvodnom kurze, nevzniká kurzový rozdiel. V prípade, že vzniknutý záväzok na základe prijatej faktúry je vyšší, ako bol zaúčtovaný v účtovníctve, vzniknutý rozdiel sa prepočíta referenčným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS platným deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu; -

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie