Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

325 - Ostatné záväzky

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 325 sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napr. odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony. V prospech účtu 325 sa ku dňu odovzdania emisných kvót účtuje o vzniku záväzku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323. Výška záväzku sa účtuje v sume násobku overeného množstva emisií vypustených do ovzdušia a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určila na odovzdanie podľa osobitného predpisu. Rozdiel medzi výškou záväzku a výškou rezervy sa účtuje podľa charakteru tohto rozdielu na ťarchu alebo v prospech účtu 548. Na účte 325 sa účtuje aj finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu, a to tak v účtovníctve nájomcu, ako aj prenajímateľa.

V prípade ostatných záväzkov, ktoré sú vyjadrené v cudzej mene, sa musia tiež v súlade s § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve viesť tieto záväzky v účtovníctve v eurách aj v cudzej mene. Pri prepočte cudzej meny na menu euro účtovná jednotka postupuje rovnakým spôsobom ako pri záväzkoch z obchodného styku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  325   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I OPFA I Účtovanie uznanej reklamácie uplatnenej voči   I  601,  I      I
I    I    I odberateľovi, ak už bola faktúra zaplatená:    I  602,  I      I
I    I    I a) zníženie ceny dodávky             I  604  I  325   I
I    I    I b) DPH vzťahujúca sa na uplatnenú reklamáciu   I  343  I  325   I
I    I    I                          I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I OPFA I Poskytnutá zľava (skonto, rabat) odberateľovi po I  601,  I      I
I    I    I zaplat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie