Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

324 - Prijaté preddavky

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 324 sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov. Dlhodobé prijaté preddavky (ak ide o záväzky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok) sa účtujú na účte 475. Po splnení dodávky a jej vyúčtovaní odberateľovi sa prijatý preddavok zúčtuje. Môžu nastať tieto možnosti: a) suma prijatého preddavku sa rovná skutočne fakturovanej sume, b) suma prijatého preddavku je nižšia ako skutočne fakturovaná suma - účtovná jednotka zinkasuje len rozdiel medzi fakturovanou sumou a prijatým preddavkom, c) suma prijatého preddavku je vyššia ako skutočne fakturovaná suma - príslušnú sumu účtovná jednotka vráti (alebo na základe dohody s obchodným partnerom započíta na plnenie ďalšej dodávky).

Pri prijatých preddavkoch v cudzej mene sa postupuje takto: - pri prijatí preddavku sa prepočíta na menu euro kurzom platným v čase prijatia preddavku (referenčný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS, ak preddavok bude prijatý do valutovej pokladnice alebo na devízový účet; alebo kurz komerčnej banky, ak preddavok bude prijatý na eurový účet);

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie