Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

322 - Zmenky na úhradu

Kategória: Účtová skupina 32 - Záväzky

Na účte 322 sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok trvá najviac jeden rok. Na tomto účte sa účtujú zmenky, ktoré plnia funkciu platobného prostriedku v obchodnom vzťahu, keďže zmenkou odberateľ uhrádza svoje záväzky voči dodávateľom alebo iným veriteľom, a to buď vystavením vlastnej zmenky (ako trasant), alebo akceptáciou cudzej zmenky (ako zmenečník). Zmenkou sa dlžník zaväzuje zaplatiť zmenkovú hodnotu v deň splatnosti zmenky zmenkovému veriteľovi. Záväzok z obchodného vzťahu sa zmení na zmenkový záväzok. Rozdiel medzi sumou obchodného záväzku (účet 321) a hodnotou zmenky predstavuje u dlžníka nákladový úrok, ktorý sa účtuje v časovej a vo vecnej súvislosti.

Zmenka znejúca na cudziu menu sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Zmenku na úhradu v cudzej mene musí účtovná jednotka prepočítať na eurá, a to: - ku dňu vzniku zmenkového záväzku sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, -

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie