Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

315 - Ostatné pohľadávky

Kategória: Účtová skupina 31 - Pohľadávky

Na účte 315 sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napr. reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Reklamácie môžu byť z dôvodu zlej akosti, z dôvodu dodania iného tovaru alebo dodania iného množstva a pod. Odberateľ, ak v dodávke zistí uvedené nezrovnalosti, si môže uplatniť reklamáciu voči dodávateľovi vystavením dokladu. V praxi sa ako doklad najčastejšie používa tzv. reklamačný list. Na účte 315 sa účtuje aj finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu (§ 30 postupov účtovania pre podnikateľov).

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  315  I  701   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Ostatné pohľadávky v mene euro                               I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VFA  I Faktúra tuzemskému odberateľovi za splnené    I     I      I
I    I ZML  I dodávky (dodávateľ nie je platiteľ DPH), napr. za I     I      I
I    I    I predaj:                      I     I      I
I    I    I a) dlhodobého nehmotného a hmotného majetku    I 311, 315 I  641   I
I    I    I b) materiálu                   I 311, 315 I  642   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VFA  I Faktúra tuzemskému odberateľovi za splnené    I     I      I
I    I ZML  I dodávky (dodávateľ je platiteľ DPH), napr. za   I     I      I
I    I    I predaj dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, I     I      I
I    I    I materiálu:                    I     I      I
I    I    I a) predajná cena (tržba bez DPH)         I  -   I 641, 642 I
I    I    I b) DPH                      I  -   I  343   I
I    I    I c) celková suma                  I 311, 315 I   -   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I OPFA I Účtovanie u dodávateľa (platiteľ DPH) - oprava  I     I      I
I    I    I základu dane pri dodaní tovaru, služby pri    I     I      I
I    I    I zvýšení ceny dodávaného majetku:         I     I      I
I    I    I a) suma bez DPH                  I  -   I 641, 642 I
I    I    I b) DPH                      I  -   I  343   I
I    I    I c) celková suma                  I 311, 315 I   -   I
I    I    I Poznámka: K oprave základu dane (smerom nahor)  I     I      I
I    I    I pri dodaní tovaru alebo služieb dochádza pri   I     I      I
I    I    I zvýšení ceny tovaru 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie