Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

314 - Poskytnuté preddavky

Kategória: Účtová skupina 31 - Pohľadávky

Na účte 314 sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky voči dodávateľom okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok. Preddavky poskytnuté dodávateľom pred splnením dodávky na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú v účtovej triede 0 - Dlhodobý majetok (účty 051, 052 a 053). Po splnení dodávky a jej vyúčtovaní zo strany dodávateľa sa preddavok zúčtuje so záväzkom, spravidla na ťarchu účtu 321. Pri zúčtovaní poskytnutého preddavku môžu nastať možnosti: - suma poskytnutého preddavku sa rovná skutočne fakturovanej sume, účtovná jednotka už nebude pri vyúčtovaní prevádzať žiadnu úhradu, - suma poskytnutého preddavku je nižšia ako skutočne fakturovaná suma, účtovná jednotka uhradí len rozdiel medzi fakturovanou sumou a poskytnutým preddavkom, - ak je suma poskytnutého preddavku vyššia ako skutočne fakturovaná suma, príslušnú sumu dodávateľ vráti (alebo na základe dohody medzi nimi započíta na plnenie ďalšej dodávky).

Pri poskytnutých preddavkoch v cudzej mene sa postupuje takto: - pri poskytnutí preddavku, t.j. v okamihu vzniku pohľadávky, je nutné ju prepočítať na menu euro a to kurzom v čase poskytnutia preddavku (na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS, metóda VAP alebo metóda FIFO, ak sa preddavok poskytne z valutovej pokladnice alebo z devízového účtu; alebo kurz

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie