Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Kategória: Účtová skupina 25 - Krátkodobý finančný majetok

Na ťarchu účtu 256 sa účtujú cenné papiere, ktorých splatnosť je do jedného roka a účtovná jednotka ich obstarala s úmyslom držať ich až do doby splatnosti. Úrokový výnos, na ktorý má účtovná jednotka nárok, sa účtuje v prospech účtu 666.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  256  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I ZML  I Obstaranie dlhových CP držaných do splatnosti   I     I      I
I    I    I prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi   I  259  I  325   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie