Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

254 - Emisné kvóty

Kategória: Účtová skupina 25 - Krátkodobý finančný majetok

Na účte 254 sa v účtovnej jednotke, ktorej je bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót, účtujú tieto emisné kvóty v deň ich pripísania v ocenení reálnou hodnotou so súvzťažným zápisom v prospech výnosov budúcich období, účet 384. Na tomto účte sa ďalej účtujú aj nakúpené emisné kvóty v obstarávacej cene, pričom proces obstarávania sa účtuje na účte 259. V prospech účtu 254 sa účtuje predaj emisných kvót. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá vypúšťa emisie do ovzdušia, vytvorí rezerva na vypustené emisie do ovzdušia vo výške násobku známeho množstva vypustených emisií do ovzdušia od prvého dňa príslušného kalendárneho roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a hodnoty emisných kvót, ktoré si účtovná jednotka určí na odovzdanie.

I-------I--------I-----------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie