Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Kategória: Účtová skupina 25 - Krátkodobý finančný majetok

Na účte 253 účtuje účtovná jednotka o cenných papieroch úverovej povahy so splatnosťou do jedného roka, ktoré má v držbe za účelom obchodovania s nimi na verejnom trhu. Analytickú evidenciu si vedie účtovná jednotka v závislosti od druhu cenného papiera, emitentov alebo meny. Účtovnej jednotke môže vzniknúť počas držby cenného papiera aj nárok na úrokový výnos.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie