Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Kategória: Účtová skupina 25 - Krátkodobý finančný majetok

Na účte 252 sa účtujú vlastné akcie a vlastné podiely, ktoré si účtovná jednotka obstarala v obstarávacej cene v súlade s podmienkami stanovenými v Obchodnom zákonníku. K obstaraným vlastným akciám a vlastným obchodným podielom je účtovná jednotka povinná vytvárať zákonný rezervný fond.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  252  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I ZML  I Obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov I     I      I
I    I    I prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi   I  259  I  325   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I ZML  I Obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov I     I      I
I    I    I prostredníctvom zmluvy              I  259  I  379   I
I-------I----
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie