Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

221 - Bankové účty

Kategória: Účtová skupina 22 - Účty v bankách

Na účte 221 účtuje účtovná jednotka o peňažných prostriedkoch v bankách. Bankové účty majú spravidla aktívny zostatok. Na tomto účte sa účtuje aj vtedy, ak má po dohode s bankou príslušný účet pasívny zostatok, napr. kontokorentný účet. V súvahe sa pasívny zostatok vykazuje ako poskytnutý krátkodobý bankový úver. Účtovná jednotka musí viesť ku každému bankovému účtu príslušnú analytickú evidenciu.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh -  I     I      I
I    I    I aktívny zostatok                 I  221  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh -  I     I      I
I    I    I pasívny zostatok (kontokorentný účet)       I  701  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VBÚ  I Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na   I     I      I
I    I    I bankový účet                   I  221  I  261   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I VBÚ  I Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do I     I      I
I    I    I pokladnice                    I  261  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I VBÚ  I Prevod peňažných prostriedkov z jedného bankového I     I      I
I    I    I účtu na druhý bankový účet - účtovanie prírastku I     I      I
I    I    I peňažných prostriedkov              I  221  I  261   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I VBÚ  I Prevod peňažných prostriedkov z jedného bankového I     I      I
I    I    I účtu na druhý bankový účet - účtovanie úbytku   I     I      I
I    I    I peňažných prostriedkov              I  261  I  221   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I    I Krátkodobý bankový úver prijatý na bankový účet: I     I      I
I    I    I a) zvýšenie peňažných prostriedkov na účte    I  221  I  261   I
I    I VBÚ  I b) záväzok z titulu úveru voči banke       I  261  I  231   I
I    I VKÚÚ I alebo aj:                     I     I      I
I    I    I c) príjem prostriedkov úveru na bankový účet   I  221  I  231   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I    I Dlhodobý bankový úver prijatý na bankový účet:  I     I      I
I    I    I a) zvýšenie peňažných prostriedkov na účte    I  221  I  261   I
I    I VBÚ  I b) záväzok z titulu úveru voči banke       I  261  I  461   I
I    I VÚÚ  I alebo aj:                     I     I      I
I    I    I c) príjem prostriedkov úveru na bankový účet   I  221  I  461   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 9.  I    I Splátka časti krátkodobého bankového úveru z   I     I      I
I    I    I bankového účtu:                  I     I      I
I    I VBÚ  I a) zníženie peňažných prostriedkov na účte    I  261  I  221   I
I    I VKÚÚ I b) zníženie záväzku voči banke          I  2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie