Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

211 - Pokladnica

Kategória: Účtová skupina 21 - Peniaze

Na účte 211 účtuje účtovná jednotka o peňažných prostriedkoch v hotovosti, šekoch prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie (napr. poukážky na odber tovaru). Súčasťou pokladničnej hotovosti sú výplaty vo výplatných vreckách, depozitá, ak sa v deň výplaty neodovzdali príjemcovi. Stav peňazí v pokladnici sa nenahrádza potvrdenkami alebo úpismi. Peniaze v hotovosti zverené zamestnancom na použitie na vopred stanovené účely a šeky vydané na použitie sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom. Na analytických účtoch sa sleduje stav a pohyb valút, šekov, poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  211  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PPD  I Prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu do I     I      I
I    I    I pokladnice                    I  211  I  261   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I VPD  I Prevod peňažných prostriedkov z pokladnice na   I     I      I
I    I    I bankový účet                   I  261  I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PPD  I Prevod peňažných prostriedkov z jednej pokladnice I     I      I
I    I    I do druhej - účtovanie o prírastku peňažných    I     I      I
I    I    I prostriedkov                   I  211  I  261   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I VPD  I Prevod peňažných prostriedkov z jednej pokladnice I     I      I
I    I    I do druhej pokladnice - účtovanie o úbytku     I     I      I
I    I    I peňažných prostriedkov              I  261  I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I    I Nákup cenín (poštové známky, stravné lístky) do  I     I      I
I    I    I zásoby v hotovosti:                I     I      I
I    I VPD  I a) úbytok peňažných prostriedkov v hotovosti   I  261  I  211   I
I    I PPD  I b) prevzatie cenín                I  213  I  261   I
I    I    I alebo aj                     I     I      I
I    I    I c) nákup cenín                  I  213  I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I PPD  I Tržby v hotovosti za rôzne výkony:        I     I      I
I    I    I a) predané výrobky                I  -   I  601   I
I    I    I b) poskytnuté služby               I  -   I  602   I
I    I    I c) predaný tovar                 I  -   I  604   I
I    I    I d) DPH         
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie