Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

132 - Tovar na sklade a v predajniach

Kategória: Účtová skupina 13 - Tovar

Pri spôsobe A účtovania zásob sa na účte 132 účtuje tovar nakúpený a prevzatý na sklad, ocenený v obstarávacích cenách, a v prípade aktivovaného tovaru sa na tomto účte účtuje tovar v ocenení výrobkov, ktoré boli aktivované. Na tomto účte sa účtujú aj úbytky tovaru prevažne z titulu jeho predaja, ale aj z iných dôvodov, ako sú napr. darovanie či znehodnotenie tovaru. Pri účtovaní zásob spôsobom A bez kalkulačného účtu 131 účtuje účtovná jednotka obstaranie tovaru priamo na tento účet. Pri účtovaní zásob spôsobom B účtuje účtovná jednotka na tomto účte iba na začiatku účtovného obdobia (otvorenie účtu) a na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh, tzn., že v priebehu účtovného obdobia sa na tomto účte neúčtuje.

O tovare sa účtuje, ak sa nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali (účtová skupina 62 - Aktivácia) a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad - Spôsob A             I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  132  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PRÍ  I Príjem tovaru na sklad (v prípade, že ÚJ používa I     I      I
I    I    I kalkulačný účet)                 I  132  I  131   I
I--------------------------------------------------------------------------------------------I
I Účtovanie obstarania tovaru v prípade, že ÚJ nepoužíva kalkulačný účet 131 - Obstaranie  I
I tovaru.                                          I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý nie I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH                 I  132  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ nie je     I     I      I
I    I    I platiteľom DPH:                  I     I      I
I    I    I a) cena tovaru                  I  132  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  132  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je platiteľom I     I      I
I    I    I DPH a má právo na odpočítanie DPH:        I     I      I
I    I    I a) cena tovaru                  I  132  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I-------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie