Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

131 - Obstaranie tovaru

Kategória: Účtová skupina 13 - Tovar

Účet 131 slúži na zistenie obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. Ide o kalkulačný účet, na ktorom účtuje účtovná jednotka cenu tovaru a všetky náklady, ktoré súvisia s jeho obstaraním, napr. preprava, poistné a pod. Tento účet na konci účtovného obdobia nesmie mať konečný zostatok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý nie I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH                 I  131  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ nie je     I     I      I
I    I    I platiteľom DPH:                  I     I      I
I    I    I a) cena tovaru                  I  131  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  131  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je platiteľom I     I      I
I    I    I DPH a má právo na odpočítanie DPH:        I     I      I
I    I    I a) cena tovaru                  I  131  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Faktúra za nákup tovaru od dodávateľa, ktorý je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je platiteľom I     I      I
I    I    I DPH, ale právo na odpočítanie DPH jej nevzniklo: I     I      I
I    I    I a) cena tovaru                  I  131  I   -   I
I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie