Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

124 - Zvieratá

Kategória: Účtová skupina 12 - Zásoby vlastnej výroby

Na účte 124, v prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A, sa účtuje o stave a pohybe zvierat, pričom nakúpené zvieratá sa oceňujú v obstarávacích cenách a zvieratá vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú vlastnými nákladmi. V prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B, na tomto účte sa účtuje len pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh.

V zásobách sa účtujú najmä zvieratá, ktorými sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  124  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PRÍ  I Príchovky a prírastky zvierat           I  124  I  614   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I    I Preradenie zvierat zo základného stáda (z DM) do I     I      I
I    I    I výkrmu:                      I     I      I
I    I IÚD  I a) zostatková cena zvierat základného stáda    I  551  I  086   I
I    I IÚD  I b) vyradenie zvierat z chovu           I  086  I  026   I
I    I PRÍ  I c) prevzatie zvierat do výkrmu          I  124  I  614   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Faktúra za nákup zvierat od dodávateľa, ktorý je I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je platiteľom I     I      I
I    I    I DPH a má právo na odpočítanie DPH:        I     I      I
I    I    I a) cena zvierat                  I  124  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PFA  I Faktúra za nákup zvierat od dodávateľa, ktorý je I     I      I
I    I    I platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je platiteľom I     I      I
I    I    I DPH, ale právo na odpočítanie DPH jej nevzniklo: I     I      I
I    I    I a) cena zvierat                  I  124  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  124  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I PFA  I Faktúra za nákup zvierat od dodávateľa z iného  I     I      I
I    I    I členského štátu EÚ s prenosom daňovej povinnosti I     I      I
I    I    I na odberateľa, ktorému vznikol nárok na      I     I      I
I    I    I odpočítanie dane:                 I     I      I
I    I    I a) cena zvierat                  I  124  I  321   I
I    I IÚD  I b) prenos daňovej 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie