Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

123 - Výrobky

Kategória: Účtová skupina 12 - Zásoby vlastnej výroby

Na účte 123, v prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A, sa účtuje o stave a pohybe zásob výrobkov vlastnej výroby v ocenení uvedenom pri účte 121. V prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B, sa na tomto účte účtuje len pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh.

O výrobkoch sa účtuje, ak ide o predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad - Spôsob A             I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  123  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PRÍ  I Zvýšenie stavu výrobkov vlastnej výroby ocenených I     I      I
I    I    I vo výške vlastných nákladov (účtované minimálne  I     I      I
I    I    I raz mesačne)                   I  123  I  613   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I    I Prevod zásob nedokončenej výroby do výrobkov   I     I      I
I    I    I vlastnej výroby:                 I     I      I
I    I VÝD  I a) úbytok nedokončenej výroby           I  611  I  121   I
I    I PRÍ  I b) prírastok hotových výrobkov          I  123  I  613   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I    I Prevod zásob polotovarov vlastnej výroby do    I     I      I
I    I    I výrobkov vlastnej výroby:             I     I      I
I    I VÝD  I a) úbytok polotovarov vlastnej výroby       I  612  I  122   I
I    I PRÍ  I b) prírastok hotových výrobkov          I  123  I  613   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PRÍ  I Splatenie vkladu do vlastného imania nepeňažnou  I     I      I
I    I    I formou - výrobkami vlastnej výroby        I  123  I 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie