Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

121 - Nedokončená výroba

Kategória: Účtová skupina 12 - Zásoby vlastnej výroby

Na účte 121, v prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom A, sa účtuje o stave a pohybe zásob nedokončenej výroby vo vlastných nákladoch, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia.

Pri oceňovaní nedokončenej výroby sa môže odchylne postupovať v závislosti od typu výrobného procesu, a to:

I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I - výroba s krátkodobým I - hromadná a      I - malosériová,     I
I nepretržitým cyklom   I veľkosériová výroba  I zákazková výroba a   I
I             I            I výroba s dlhodobým   I
I             I            I cyklom         I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I
I - oceňovanie len v   I - oceňovanie len v   I - oceňovanie v priamych I
I položkách priamych   I priamych nákladoch   I nákladoch, výrobnej   I
I materiálových nákladov I            I réžii alebo správnej  I
I - mzdy sa účtujú až na I            I réžii          I
I výrobky alebo      I            I - správna réžia, len ak I
I polotovary       I            I výrobný cyklus trvá   I
I             I            I viac ako jeden rok   I
I-------------------------I------------------------I-------------------------I

V prípade, že účtovná jednotka účtuje o zásobách spôsobom B, sa na účte 121 účtuje len pri otváraní a uzavieraní účtovných kníh.

O nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide o produkty, ktoré už prešli jednou výrobnou operáciou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte ani hotovým výrobkom. Medzi nedokončenú výrobu sa zahŕňajú tiež nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napr. služby súdnych exekútorov a architektov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad - Spôsob A             I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  121  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PRÍ  I Zvýšenie stavu nedokončenej výroby ocenenej vo  I     I      I
I    I    I výške vlastných nákladov (účtované minimálne raz I     I      I
I    I    I mesačne)                     I  121  I  611   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I    I Prevod zásob nedokončenej výroby do polotovarov  I     I      I
I    I    I vlastnej výroby:            
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie