Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

111 - Obstaranie materiálu

Kategória: Účtová skupina 11 - Materiál

Tento účet slúži na zistenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Ide o kalkulačný účet, na ktorom účtuje účtovná jednotka cenu materiálu a všetky náklady, ktoré súvisia s jeho obstaraním, napr. preprava, poistné a pod. Tento účet na konci účtovného obdobia nesmie mať konečný zostatok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Preúčtovanie materiálu na ceste na účet      I     I      I
I    I    I obstarania materiálu na začiatku nasledujúceho  I     I      I
I    I    I účtovného obdobia                 I  111  I  119   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, ktorý  I     I      I
I    I    I nie je platiteľom DPH               I  111  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, ktorý  I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ nie je   I     I      I
I    I    I platiteľom DPH:                  I     I      I
I    I    I a) cena materiálu                 I  111  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  111  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od dodávateľa, ktorý  I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH, pričom kupujúca ÚJ je     I     I      I
I    I    I platiteľom DPH a má právo na odpočítanie DPH:   I     I      I
I    I    I a) cena materiálu                 I  111  I   -   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I   -   I
I    I    I c) celková suma                  I  -   I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PFA  I Faktúra za nákup materiálu od 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie