Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Kategória: Účtová skupina 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku predstavujú kumulované odpisy, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty ostatného dlhodobého hmotného majetku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  089   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Ostatný DHM obstaraný bezodplatne (účtovaný ako  I     I      I
I    I    I úplne odpísaný)                  I  029  I  089   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Účtovné odpisy ostatného DHM           I  551  I  089   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Oprava odpisu ostatného DHM, ak boli odpisy v   I     I      I
I    I    I nižšej sume, ako mali byť             I  551  I  089   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Oprava odpisu ostatného DHM, ak boli odpisy vo  I     I      I
I    I    I vyššej sume, ako mali byť             I  089  I  551   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Vyradenie ostatného DHM z majetku ÚJ, ak bol   I     I      I
I    I    I ostatný DHM úplne odpísaný a ÚJ ho nevyužíva pri I     I      I
I    I    I podnikateľskej činnosti, alebo vyradenie     I     I      I
I    I    I likvidáciou, alebo v dôsledku darovania      I  089  I  029   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I-------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie