Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

Kategória: Účtová skupina 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám predstavujú kumulované odpisy, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty základného stáda a ťažných zvierat.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  086   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Základné stádo a ťažné zvieratá obstarané     I     I      I
I    I    I bezodplatne (účtované ako úplne odpísané)     I  026  I  086   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Účtovné odpisy základného stáda a ťažných zvierat I  551  I  086   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Oprava odpisu základného stáda a ťažných zvierat, I     I      I
I    I    I ak boli odpisy v nižšej sume, ako mali byť    I  551  I  086   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Oprava odpisu základného stáda a ťažných zvierat, I     I      I
I    I    I ak boli odpisy vo vyššej sume, ako mali byť    I  086  I  551   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Vyradenie základného stáda a ťažných zvierat z  I     I      I
I    I    I majetku ÚJ, ak boli základné stádo a ťažné    I     I      I
I    I    I zvieratá úplne odpísané a ÚJ ich nevyužíva pri  I     I      I
I    I    I podnikateľskej činnosti, alebo vyradenie     I     I      I
I    I    I likvidáciou, alebo v dôsledku darovania      I  086  I  026   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I IÚD  I Vyradenie základného stáda a ťažných zvierat v  I     I      I
I    I VFA  I dôsledku predaja z majetku ÚJ, ak boli úplne   I  086  I  026   I
I    I ZML  I odpísané.                     I     I      I
I    I    I Predajná cena základného stáda a ťažných zvierat. I 311, 315 I  641   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I IÚD  I Vyradenie základného stáda 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie