Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

Kategória: Účtová skupina 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov predstavujú kumulované odpisy, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  085   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Pestovateľské celky trvalých porastov obstarané  I     I      I
I    I    I bezodplatne (účtované ako úplne odpísané)     I  025  I  085   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Prevod pestovateľských celkov trvalých porastov  I     I      I
I    I    I do DFM u prenajímateľa, ak ich bude odpisovať   I     I      I
I    I    I nájomca:                     I     I      I
I    I    I a) obstarávacia cena               I  -   I  025   I
I    I    I b) oprávky                    I  085  I   -   I
I    I    I c) zostatková cena                I  069  I   -   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Účtovné odpisy pestovateľských celkov trvalých  I     I      I
I    I    I porastov                     I  551  I  085   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Oprava odpisu pestovateľských celkov trvalých   I     I      I
I    I    I porastov, ak boli odpisy v nižšej sume, ako mali I  551  I  085   I
I    I    I byť                        I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Oprava odpisu pestovateľských celkov trvalých   I     I      I
I    I    I porastov, ak boli odpisy vo vyššej sume, ako mali I     I      I
I    I    I byť   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie