Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

081 - Oprávky k stavbám

Kategória: Účtová skupina 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

Oprávky k stavbám predstavujú kumulované odpisy k stavbám, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty stavieb.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  081   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Stavba obstaraná bezodplatne (účtovaná ako úplne I     I      I
I    I    I odpísaná)                     I  021  I  081   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Stavba obstaraná pri právnom nástupníctve:    I     I      I
I    I    I a) ocenená v RH                  I  021  I   -   I
I    I    I b) oprávky                    I  -   I  081   I
I    I    I c) zostatková cena                I  -   I rôzne účty I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Účtovné odpisy stavby               I  551  I  081   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Oprava odpisu stavby, ak boli odpisy v nižšej   I     I      I
I    I    I sume, ako mali byť                I  551  I  081   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Oprava odpisu stavby, ak boli odpisy vo vyššej  I     I      I
I    I    I sume ako mali byť                 I  081  I  551   I
I-------I--------I------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie