Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

Kategória: Účtová skupina 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku predstavujú kumulované odpisy, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty ostatného dlhodobého nehmotného majetku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  079   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Ostatný DNM obstaraný bezodplatne (účtovaný ako  I     I      I
I    I    I úplne odpísaný)                  I  019  I  079   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Ostatný DNM obstaraný pri právnom nástupníctve:  I     I      I
I    I    I a) ocenený v RH                  I  019  I   -   I
I    I    I b) oprávky                    I  -   I  079   I
I    I    I c) zostatková cena                I  -   I rôzne účty I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Účtovné odpisy ostatného DNM           I  551  I  079   I
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie