Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

Kategória: Účtová skupina 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj predstavujú kumulované odpisy, ktoré vyjadrujú trvalé zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  701  I  072   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I IÚD  I Aktivované náklady na vývoj obstarané prevodom  I     I      I
I    I    I (účtované ako úplne odpísané)           I  012  I  072   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Aktivované náklady na vývoj obstarané pri právnom I     I      I
I    I    I nástupníctve:                   I     I      I
I    I    I a) ocenené v RH                  I  012  I   -   I
I    I    I b) oprávky                    I  -   I  072   I
I    I    I c) zostatková cena                I  -   I rôzne účty I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Účtovné odpisy aktivovaných nákladov na vývoj   I  551  I  072   I
I-------I--------I------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie