Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Kategória: Účtová skupina 06 - Dlhodobý finančný majetok

Na účte 065 sa účtujú dlhové cenné papiere, ktoré majú určenú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok od ich obstarania. Účtovná jednotka má úmysel a zámer držať ich vo svojom majetku do doby splatnosti. Ako dlhový cenný papier sa účtuje cenný papier úverovej povahy, napr. dlhopis s pevnou úrokovou sadzbou (kupónový dlhopis) alebo dlhopis, u ktorého je úrokový výnos stanovený rozdielom medzi menovitou hodnotou a jeho nižším emisným kurzom (diskontovaný cenný papier) a dlhodobé zmenky. Počas držby dlhových cenných papierov držaných do splatnosti vzniká účtovnej jednotke nárok na úrokový výnos.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I----------------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie