Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

Kategória: Účtová skupina 06 - Dlhodobý finančný majetok

Na účte 063 sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní v spoločnosti, v ktorých má účtovná jednotka podiel na hlasovacích právach menší ako 20%. Za realizovateľné cenné papiere a podiely sú považované cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cennými papiermi určenými na obchodovanie na verejnom trhu ani cenné papiere držané do doby splatnosti, ani cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, ani v spoločnosti s podstatným vplyvom.

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I     I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh  I  063  I  701   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  IÚD  I Nadobudnutie realizovateľných CP a podielov do  I     I      I
I    I VPD VBÚ I majetku:                     I     I      I
I    I     I a) zaradenie z účtu obstarania do DFM      I  063  I  043   I
I    I     I b) priamy nákup na kapitálovom trhu       I  063  I 211, 221 I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I  ZML  I Nadobudnutie realizovateľných CP a podielov na  I     I      I
I    I  VBÚ  I kapitálovom trhu:                I     I      I
I    I     I a) obstaranie kúpou na kapitálovom trhu     I  043  I 221, 379 I
I    I     I b) zaradenie do DFM               I  063  I  043   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I  ZML  I Upísanie realizovateľných CP a podielov (vrátane I     I      I
I    I     I emisného ážia):                 I     I      I
I    I     I a) obstaranie                  I  043  I  367   I
I    I     I b) zaradenie do DFM               I  063  I  043   I
I-------I---------I-------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie