Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Kategória: Účtová skupina 06 - Dlhodobý finančný majetok

Na účte 062 sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom. Podielovou účasťou sa rozumie najmenej 20% podiel na hlasovacích právach.

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I     I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh  I  062  I  701   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  IÚD  I Nadobudnutie podielových CP a podielov v     I     I      I
I    I VPD VBÚ I spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou I     I      I
I    I     I na majetku:                   I     I      I
I    I     I a) zaradenie z účtu obstarania do DFM      I  062  I  043   I
I    I     I b) priamym nákupom na kapitálovom trhu      I  062  I 211, 221 I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I  ZML  I Nadobudnutie podielových CP a podielov v     I     I      I
I    I  VBÚ  I spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou I     I      I
I    I     I na kapitálovom trhu:               I     I      I
I    I     I a) obstaranie kúpou na kapitálovom trhu     I  043  I 221, 379 I
I    I     I b) zaradenie do DFM               I  062  I  043   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I  ZML  I Upísanie akcií a podielov v spoločnosti alebo  I     I      I
I    I     I družstve
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie