Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Kategória: Účtová skupina 06 - Dlhodobý finančný majetok

Na účte 061 sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke. Dcérskou účtovnou jednotkou sa rozumie účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv. Rozhodujúci vplyv môže mať buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom svojich účtovných jednotiek. Rozhodujúci vplyv má účtovná jednotka vtedy, ak má väčšinu hlasovacích práv v účtovnej jednotke alebo má právo vymenúvať a odvolávať väčšinu členov štatutárneho alebo dozorného orgánu, má právo vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom, je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky.

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I     I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh  I  061  I  701   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  IÚD  I Nadobudnutie podielových CP a podielov v     I     I      I
I    I VPD VBÚ I dcérskej ÚJ do majetku:             I     I      I
I    I     I a) zaradenie z účtu obstarania do dlhodobého   I     I      I
I    I     I finančného majetku                I  061  I  043   I
I    I     I b) priamym nákupom na kapitálovom trhu      I  061  I 211, 221 I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I  ZML  I Nadobudnutie podielových CP a podielov v     I     I      I
I    I  VBÚ  I dcérskej ÚJ:                   I     I      I
I    I     I a) obstaranie kúpou na kapitálovom trhu     I  043  I 221, 379 I
I    I     I b) zaradenie do DFM               I  061  I  043   I
I-------I--------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie