Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Kategória: Účtová skupina 04 - Obstaranie dlhodobého majetku

Obstaranie dlhodobého finančného majetku účtuje účtovná jednotka prostredníctvom kalkulačného účtu 043. Na tomto účte sa účtuje obstarávacia cena obstaraného dlhodobého finančného majetku vrátane všetkých súvisiacich nákladov.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  043  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I VBÚ  I Obstaranie dlhodobého finančného majetku:     I     I      I
I    I ZML  I a) kúpou                     I  043  I 379, 325 I
I    I    I b) vedľajšie náklady súvisiace s obchodom -    I     I      I
I    I    I priama úhrada                   I  043  I  221   I
I    I    I Poznámka: Ak sú CP účtované na účte 063 ocenené  I     I      I
I    I    I reálnou hodnotou, tak vedľajší náklad súvisiaci s I     I      I
I    I    I obstaraním (napr. poplatok burze) by sa účtoval  I     I      I
I    I    I priamo do nákladov na účet 568.          I     I      I
I    I    I c) provízie za sprostredkovanie          I  043  I 379, 325 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Náklady (preprava) súvisiace s obstaraním DFM   I     I      I
I    I    I realizované vo vlastnej réžii           I  043  I  622   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Obstaranie DFM od zahraničného dodávateľa:    I     I      I
I    I VBÚ  I - cena DFM (kurz ECB ku dňu predchádzajúcemu dňu I  043  I  321   I
I  
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie