Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Kategória: Účtová skupina 04 - Obstaranie dlhodobého majetku

Na účte 042 sa účtujú náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a náklady vynaložené na jeho technické zhodnotenie, a to do času uvedenia do používania. Tento účet má charakter kalkulačného účtu a slúži na vykalkulovanie ceny daného dlhodobého hmotného majetku vrátane všetkých nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, napr. prepravné, montáž, poistenie, clo, príprava a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, zabezpečovacie práce. Súčasťou ocenenia dlhodobého hmotného majetku je aj daň z pridanej hodnoty v účtovnej jednotke, ktorá nie je platiteľom tejto dane.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú napr. penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné sankcie súvisiace s obstaraním tohto majetku, náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia, náklady na biologickú rekultiváciu, náklady na opravy a udržiavanie, kurzové rozdiely, úroky z úverov (pri úrokoch z úverov sa môže účtovná jednotka rozhodnúť do uvedenia majetku do používania, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny).

I-------I---------I--------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I     I                         I----------I------------I
I    I     I                         I  MD  I   D   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I  IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I     I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh  I  042  I  701   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I  PFA  I Obstaranie DHM od tuzemského dodávateľa (ÚJ je  I     I      I
I    I     I platiteľom DPH):                 I     I      I
I    I     I a) cena DHM                   I  042  I  321   I
I    I     I b) DPH                      I  343  I  321   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I  PFA  I Obstaranie DHM od tuzemského dodávateľa (ÚJ nie I     I      I
I    I     I je platiteľom DPH):               I     I      I
I    I     I a) cena DHM                   I  042  I  321   I
I    I     I b) DPH                      I  042  I  321   I
I-------I---------I--------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I  PFA  I Náklady súvisiace s obstaraním DHM (ÚJ je    I     I      I
I    I  VPD  I platiteľom DPH):                 I     I      I
I    I     I a) inštalácia, montáž, prepravné a pod.     I  042  I 321, 211 I
I    I     I b) DP
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie