Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Kategória: Účtová skupina 04 - Obstaranie dlhodobého majetku

Na účte 041 sa účtuje o obstaraní dlhodobého nehmotného majetku do doby uvedenia tohto majetku do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Účet 041 je kalkulačným účtom, na ktorom účtovná jednotka kalkuluje obstarávaciu cenu daného dlhodobého nehmotného majetku a náklady, ktoré súvisia s jeho obstaraním, napr. inštalácia, sprostredkovanie. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú kurzové rozdiely. Úroky z úverov sa účtujú vo vecnej a v časovej súvislosti do nákladov s výnimkou úrokov z úverov, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla do času uvedenia dlhodobého nehmotného majetku do užívania účtovať ako súčasť nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  041  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie DNM od tuzemského dodávateľa (ÚJ je  I     I      I
I    I    I platiteľom DPH):                 I     I      I
I    I    I a) cena DNM                    I  041  I  321   I
I    I    I b) DPH                      I  343  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I PFA  I Obstaranie DNM od tuzemského dodávateľa (ÚJ nie  I     I      I
I    I    I je platiteľom DPH):                I     I      I
I    I    I a) cena DNM                    I  041  I  321   I
I    I    I b) DPH                      I  041  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I PFA  I Náklady súvisiace s obstaraním DNM (ÚJ je     I     I      I
I    I VPD  I platiteľom DPH):                 I     I      I
I    I    I a) inštalácia, sprostredkovanie a pod.      I  041  I 321, 211 I
I    I    I b) DPH                      I  343  I 321, 211 I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I PFA  I Náklady súvisiace s obstaraním DNM (ÚJ nie je   I     I      I
I    I VPD  I platiteľom DPH):               
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie