Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

032 - Umelecké diela a zbierky

Kategória: Účtová skupina 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

Umeleckým dielom sa rozumie výtvarné dielo, ako napr. obraz, socha, fotografia, ale aj stavba vytvorená ako umelecký unikát. Pri umeleckých dielach sa vychádza z autorského zákona.31) Zbierky predstavujú súbory predmetov zobrazujúcich historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti a rôzne hnuteľné kultúrne pamiatky. Predmety z drahých kovov sú predmety, kde hlavnú časť tvorí drahý kov, ako napr. zlato, striebro a diamanty.

Pri umeleckých dielach, zbierkach, predmetoch z drahých kovov a pozemkov treba brať do úvahy zámer účtovnej jednotky, s akým uvedený majetok obstarala. Ak takýto majetok bol obstaraný za účelom uloženia voľných peňažných prostriedkov, účtovná jednotka o ňom účtuje ako o dlhodobom finančnom majetku.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  032  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie umeleckých diel a zbierok kúpou:    I     I      I
I    I    I a) fakturovaná suma                I  042  I  321   I
I    I    I b) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  042  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie umeleckých diel a zbierok do používania I  032  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie umeleckých diel a zbierok bezodplatne I     I      I
I    I    I - darovaním:                   I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  648   I
I    I    I c) zaradenie umeleckých diel a zbierok do     I     I      I
I    I    I používania               
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie