Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

Kategória: Účtová skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

Základným stádom a ťažnými zvieratami sa rozumejú dospelé plemenné a chovné zvieratá za účelom ich hospodárskeho využitia bez ohľadu na obstarávaciu cenu. Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa a komerčné využitie. Dospelosť zvierat za účelom ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je stanovená napr. spôsobilosťou reprodukcie zvierat, ako sú spôsobilosť rozmnožovania a veková hranica. Medzi zvieratá základného stáda sa zaraďujú napr. kravy, muflóny, daniele, jelene, pštrosy, ak je ich využiteľnosť v chove dlhšia ako štyri roky.

Ocenenie dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu preradených zo zásob do dlhodobého hmotného majetku sa zvýši o náklady spojené s preradením, externé náklady na veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia a pod.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  026  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat I     I      I
I    I    I kúpou (dodávateľsky) - fakturovaná suma      I  042  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie základného stáda a ťažných zvierat do  I     I      I
I    I    I používania                    I  026  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie základného stáda a ťažných zvierat   I     I      I
I    I    I bezodplatne - darovaním:             I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  38423)  I
I    I    I c) zaradenie základného stáda a ťažných zvierat  I     I      I
I    I    I do používania                   I  026  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preradenie základného stáda a ťažných zvierat do I     I      I
I    I    I podnikania FO - podnikateľa            I  026  I  491   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Obstaranie základného stáda a ťažných zvierat pri I     I      I
I    I    I kúpe podniku alebo jeho časti           I  026  I  372   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I IÚD  I Vklad základného stáda a ťažných zvierat pri   I     I      I
I    I    I vzniku ÚJ a pri zvyšovaní základného imania ÚJ  I  026  I  353   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I IÚD  I Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných   I     I      I
I    I    I zvierat z vlastného chovu (ocenené vo vlastných  I     I      I
I    I    I nákladoch):                    I     I      I
I    I    I a) aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch I  042  I  624   I
I    I    I b) zaradenie do DM                I  026  I  042   I
I    I    I c) úbytok zvierat v zásobách - zmena stavu    I     I      I
I    I    I vnútroorganizačných zásob             I  614  I  124   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 9.  I IÚD  I Preradenie zvierat zo zásob do základného stáda a I     I      I
I    I    I ťažných zvierat:                 I     I      I
I    I    I a) aktivácia nákladov na odchov základného stáda I     I      I
I    I    I a ťažných zvierat                 I  042  I  624   I
I    I    I b) zaradenie do DM                I  026  I  042   I
I    I    I c) úbytok zvierat - zmena stavu          I     I      I
I    I    I vnútroorganizačných zásob             I  614  I  124   I
I-------I--------I----------------------------------
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie