Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

Kategória: Účtová skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

Pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky sa považujú za dlhodobý hmotný majetok. Medzi pestovateľské celky sa zaraďujú:

 • ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha,
 • ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1 000 kríkov na 1 ha,
 • chmeľnice a vinice.

Ak pestovateľské celky trvalých porastov nemajú dobu plodnosti dlhšiu ako tri roky, nepovažujú sa za dlhodobý hmotný majetok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  025  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie pestovateľských celkov trvalých    I     I      I
I    I    I porastov:                     I     I      I
I    I    I a) dodávky projektových a prieskumných prác    I  042  I  321   I
I    I    I b) nákup sadeníc a kríkov             I  042  I  321   I
I    I IÚD  I Obstaranie vlastnou činnosťou:          I     I      I
I    I    I a) spotreba chemických ochranných prostriedkov a I     I      I
I    I    I priemyselných hnojív               I  501  I  112   I
I    I    I b) spotreba vlastných organických hnojív     I  613  I  123   I
I    I    I c) mzdy zamestnancov a členov družstva      I  521  I  331   I
I    I    I d) záväzky voči inštitúciám sociálneho poistenia I     I      I
I    I    I a verejného zdravotného poistenia - platené    I     I      I
I    I    I zamestnávateľom                  I  524  I  336   I
I    I    I e) aktivácia vlastnej práce a nákladov do majetku I     I      I
I    I    I ÚJ                        I  042  I  624   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie pestovateľských celkov trvalých     I     I      I
I    I    I porastov do používania              I  025  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie pestovateľských celkov trvalých    I     I      I
I    I    I porastov bezodplatne - darovaním:         I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  384

20)

  I
I    I    I c) zaradenie pestovateľských celkov trvalých   I     I      I
I    I    I porastov do používania              I  025  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preradenie pestovateľských celkov trvalých    I     I      I
I    I    I porastov do podnikania FO - podnikateľa      I  025  I  491   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Obstaranie pestovateľských celkov trvalých    I     I      I
I    I    I porastov pri kúpe podniku alebo jeho časti    I  025  I  372   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I IÚD  I Vklad pestovateľských celkov trvalých porastov  I     I      I
I    I    I pri vzniku ÚJ a pri zvyšovaní základného imania  I  025  I  353   I
I    I    I ÚJ                        I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I IÚD  I Vytvorenie pestovateľských celkov trvalých    I     I      I
I    I    I porastov vlastnou činnosťou (ocenené vo vlastných I     I      I
I    I    I nákladoch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie