Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Kategória: Účtová skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sú považované za dlhodobý hmotný majetok, ak majú samostatné technicko-ekonomické určenie, doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie vyššie ako 1 700 eur.

Samostatnou hnuteľnou vecou je výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden celok, aj keď je s ňou pevne spojený. Za samostatnú hnuteľnú vec sa považuje aj napr. osobný automobil, inventár, kancelárske zariadenie.

Súborom hnuteľných vecí je súhrn samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie. Súborom hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením je aj časť výrobného alebo iného celku. Pri súbore hnuteľných vecí sa účtuje a eviduje tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach zaradených do súboru, o určení hlavnej funkčnej veci a o všetkých zmenách súboru.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  022  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie SHV u platiteľa DPH:          I     I      I
I    I    I a) cena dodávky                  I  042  I  321   I
I    I    I b) DPH k dodávke, ak platiteľ má nárok na     I     I      I
I    I    I odpočítanie dane                 I  343  I  321   I
I    I    I c) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  042  I  321   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Obstaranie SHV bezodplatne - darovaním:      I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  042  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  042  I  38417)  I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Zaradenie SHV do používania            I  022  I  042   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preradenie SHV do podnikania FO -podnikateľa   I  022  I  491   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 6.  I IÚD  I Obstaranie SHV pri kúpe podniku alebo jeho časti I  022  I  372   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 7.  I IÚD  I Vklad SHV pri vzniku ÚJ a pri zvyšovaní      I     I      I
I    I    I základného imania ÚJ               I  022  I  353   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 8.  I IÚD  I Vytvorenie SHV vlastnou činnosťou, ak nejde o   I     I      I
I    I    I výsledky na zákazku alebo súčasť dodávky DM    I     I      I
I    I    I (ocenené vo vlastných nákladoch):         I     I      I
I    I    I a) aktivácia SHV                 I  042  I  624   I
I    I    I b) zar
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie