Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

Na účte 019 sa účtuje nehmotný majetok, ktorý sa neúčtoval na iných účtoch v účtovej skupine 01 - Dlhodobý nehmotný majetok a ktorého ocenenie je vyššie ako 2 400 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, že na tomto účte bude účtovať dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2 400 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  019  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie ostatného DNM dodávateľsky (ÚJ nie je I     I      I
I    I    I platiteľom DPH):                 I     I      I
I    I    I a) cena dodávky                  I  041  I  321   I
I    I VPD  I b) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  041  I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie ostatného DNM do používania       I  019  I  041   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie ostatného DNM bezodplatne - darovaním: I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  041  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  041  I  38411)  I
I    I    I c) zaradenie ostatného DNM do používania     I  019  I  041   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preradenie DNM do podnikania FO -podnikateľa   I  019  I  491   I
I-------I-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie