Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

014 - Oceniteľné práva

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľnými právami sa rozumejú napr. výrobno-technické poznatky (know-how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak boli obstarané odplatne, ako napr. kúpou, výmenou alebo nepeňažným vkladom.

I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  014  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky (ÚJ nie I     I      I
I    I VPD  I je platiteľom DPH):                I     I      I
I    I    I a) cena dodávky                  I  041  I  321   I
I    I    I b) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I  041  I  211   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie oceniteľných práv do používania     I  014  I  041   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie oceniteľných práv bezodplatne -    I     I      I
I    I    I darovaním:                    I     I      I
I    I    I a) od spoločníka, člena družstva - nezvyšujúce  I     I      I
I    I    I základné imanie                  I  041  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu               I  041  I  3849)  I
I    I    I c) zaradenie oceniteľných práv do používania   I  014  I  041   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 5.  I IÚD  I Preraden
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie