Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Účtovné súvzťažnosti

013 - Softvér

Kategória: Účtová skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok

Softvérom sa rozumie každé programové vybavenie počítača alebo súhrn programov, ktoré sa dajú použiť na výpočtovom zariadení. Softvér má nemateriálnu povahu. Medzi softvér zaraďujeme operačné systémy, ovládače zariadení, aplikačné programy, rozličné grafické aplikácie, multimediálne aplikácie, ako aj hry.

Softvér sa účtuje na účte 013 bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

 • kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
 • vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania v účtovnej jednotke alebo určený na obchodovanie, ak nejde o softvér vytvorený na zákazku alebo ako súčasť dodávky hardvéru.
I-------I--------I---------------------------------------------------I-----------------------I
I P. č. I Doklad I Účtovný prípad                  I Účtovací predpis   I
I    I    I                          I----------I------------I
I    I    I                          I  MD  I   D   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 1.  I IÚD  I Zaúčtovanie začiatočného stavu na začiatku    I     I      I
I    I    I účtovného obdobia pri otvorení účtovných kníh   I  013  I  701   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 2.  I PFA  I Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH: I     I      I
I    I    I a) cena dodávky                  I  041  I  321   I
I    I    I b) DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet I  343  I  321   I
I    I    I c) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním    I     I      I
I    I    I (napr. sprostredkovanie od neplatiteľa DPH)    I  041  I  321   I
I    I    I                          I     I      I
I    I    I                          I     I      I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 3.  I IÚD  I Zaradenie softvéru do používania         I  013  I  041   I
I-------I--------I---------------------------------------------------I----------I------------I
I 4.  I IÚD  I Obstaranie softvéru bezodplatne - darovaním:   I     I      I
I    I    I a) od spoločníka spoločnosti, člena družstva -  I     I      I
I    I    I nezvyšujúce základné imanie            I  041  I  413   I
I    I    I b) od iného subjektu   
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Účtovné súvzťažnosti

Autorky: Martina Mateášová, Jitka Meluchová, Lucia Ondrušová, Miroslava Vašeková

Kategórie