Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zásoby liehu so starými kolkami treba oznámiť colnému úradu

Kategória: Spravodajstvo

Stav zásob liehu označeného starou kontrolnou známkou treba oznámiť colnému úradu do 15. júla.

Bratislava 29. júna (TASR) - Stav zásob liehu označeného starou kontrolnou známkou treba oznámiť colnému úradu do 15. júla. Povinnosť sa vzťahuje na držiteľov povolení na predaj, ktorí majú spotrebiteľské balenia.
      "Stav sa oznamuje v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN SBL, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení podľa stavu k 30. júnu 2015. So starou kontrolnou známkou ho možno distribuovať ešte do 30. júna 2016 a predávať do konca septembra 2016," upozornila hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková. Pripomenula, že povinnosť vyplýva z minuloročných októbrových zmien zákonov (1.10.2014), ktorými sa menili zákony pre systém tlače, distribúcie a používania kontrolných známok, ktorými sú označované spotrebiteľské balenia liehu a tabakových výrobkov. "Od tohto dátumu zabezpečuje tlač kontrolných známok len jedna štátna tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik. Tá je zároveň jediným miestom, kde si odberatelia môžu známky prevziať. Dohľad nad nakladaním s nimi a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa," objasnila hovorkyňa FS.
      Spotrebiteľské balenie cigariet označené starou kontrolnou známkou je možné distribuovať ešte do konca septembra tohto roku a predávať do konca novembra. Ak ich podnikatelia nepredajú, sú povinní do 15. decembra 2015 oznámiť colnému úradu ich množstvo a požiadať o zničenie. Neokolkované cigarky možno predávať najneskôr do konca tohto roka. O nepredanom množstve treba takisto informovať colný úrad, a to do 15. januára 2016, ktorý ich zničí na náklady podnikateľa. Neoznačené cigary možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Podnikatelia, ktorým zostanú na sklade nepredané zásoby, musia colnému úradu nahlásiť stav do 15. januára 2017, ktorý ich zničí na ich náklady.
      Odberatelia si doteraz prevzali viac ako 250 miliónov kontrolných známok (KZ), z toho na fľašky alkoholu 60.720.500 a na tabakové výrobky 194.214.000 kusov. Prostredníctvom informačného systému KZ finančnej správe tiež oznámili, koľko kusov známok nalepili na spotrebiteľské balenia pred ich uvedením na trh. V prípade tabakových výrobkov išlo o 111.358.743 a liehu 46.283.406 použitých KZ.

Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.