Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zvýšenie životného minima od 1. júla 2020 na Slovensku

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s.

Životné minimum je limit, ktorý určuje minimálne obživy na Slovensku. Ak fyzická osoba klesne pod tento limit, nastane stav núdze. Zmena životného minima na Slovensku v tomto roku nastala v stredu 1. júla 2020 a jej výška sa zvýšila o 5,13 EUR.

Výška životného minima sa každoročne upravuje na základe prepočítania rastového koeficientu čistého peňažného príjmu na osobu alebo rastového koeficientu životných nákladov domácností s nízkymi príjmami.

Zmena vo výške životného minima

Výšku životného minima určuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Koeficienty rastu čistého peňažného príjmu na osobu za 1. štvrťrok bežného kalendárneho roka sa porovnávajú s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý by mal byť nižší ako rastový koeficient životných nákladov domácností s nízkymi príjmami za dané obdobie. ,
 • Porovnávajú sa rastové koeficienty životných nákladov domácností s nízkymi príjmami za dané obdobie. Ak je rastový koeficient životných nákladov domácností s nízkymi príjmami za dané obdobie nižší ako rastový koeficient čistého hotovostného príjmu na osobu, porovná sa 1. štvrťrok bežného kalendárneho roka s 1. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka. ,

Súčasné životné minimum

Životné minimum sa tento rok zvýši o 2,2%, čo je 5,13 EUR. Zvýšenie životného minima tiež zvýši daňový bonus, nezdaniteľnú časť základu dane, rodičovský príspevok a minimálny dôchodok.

Súčasná úroveň životného minima platného od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 predstavuje sumu:

 • 214,83 EUR mesačne pre dospelú fyzickú osobu
 • 149,87 EUR mesačne pre ďalšiu považovanú dospelú fyzickú osobu
 • 98,08 EUR mesačne pre nezaopatrené dieťa alebo maloleté dieťa

Vplyv životného minima na daň z príjmu v roku 2021

Životné minimum bolo upravené 1. júla 2020 a pred jeho začiatkom sú s ním spojené aj ďalšie zmeny, ku ktorým dôjde od 1. januára 2021.

Všetko záleží na tom, ktorý akt zvažujeme a ako je táto zmena definovaná. V prípade daní z príjmu sa vychádza zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivé sumy v zmysle dane z príjmu budú platné od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 a ich výška bude:

 • Daňový bonus pre dieťa staršie ako 6 rokov: 23,22 EUR
 • Daňový bonus pre dieťa do 6 rokov: 46,44 EUR
 • Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka: 375,95 EUR (mesačne) / 4 511,43 EUR (ročne)
 • Základ dane z príjmu fyzických osôb po zdanení sa zníži o 19 936,22 EUR ročne
 • Za základ dane z príjmu fyzických osôb sa uplatňuje 25% sadzba dane: 3 165,16 EUR (mesačne) / 37 981,94 EUR (ročne)
 • Daň z príjmu sa nevyberá a nezaplatí, ak celkový zdaniteľný príjem daňovníka nepresahuje sumu 2 255,72 EUR (alebo ak daň za rok 2021 nepresahuje 17 EUR)

Rodičovské prídavky, prídavky na deti a dávky v nezamestnanosti

Zmena vo výške rodičovského príspevku a prídavku na dieťa od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021:

 • Rodičovský príspevok (ak rodič nedostal materskú dovolenku): 275,90 EUR
 • Rodičovský príspevok (ak rodič dostal materskú dovolenku): 378,10 EUR
 • Príspevok na dieťa: 25,50 EUR
 • Príplatok k prídavku na dieťa: 11,96 EUR

Zmena vo výške dôchodku, odmeňovania „nezamestnaných“ platná od 1. júla 2020 do 30. júna 2021:

 • Výška maximálnej mesačnej odmeny občana registrovaného na úrade práce: 214,83 EUR
 • Základná nevymožiteľná čiastka v prípade odpočítania vylúčenia: 214,83 EUR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).