Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov aj pre konateľov od 1. januára 2023

Kategória: Z praxe Zdroj: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), ktorou sa okrem iného zaviedlo minimálne poistné na zdravotné poistenie konateľov, ako aj iné osoby považované na účely novely za zamestnancovUvedená zmena je účinná už od 1. 1. 2023.

Zamestnancom sa pritom na tento účel rozumie aj osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť s právom na príjem zo závislej činnosti, kam je zaradený, okrem iného, aj konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, prokurista, likvidátor, člen družstva, nútený správca a komanditista komanditnej spoločnosti.

Novela má predchádzať špekulatívnym výkonom funkcií za nízku odmenu, či uzatváraniu pracovných pomerov, s cieľom vyhnúť sa plateniu minimálneho zdravotného odvodu. Tento odvod je napr. pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľne nezamestnaných na rok 2023 v sume 84,77 EUR mesačne.

Pre vysvetlenie do konca roka 2022 neexistoval žiadny minimálny vymeriavací zá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Deň ochrany osobných údajov: upozornenie na plánované kontroly zame...

Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, 28. januára, sme pre Vás pripravili zhrnutie plánov kontrol ÚOOÚ pre rok 2023 a stručný prehľad vybraných slovenských a európskych udalostí a rozhodnutí z oblasti ochrany osobných údajov za minulý rok, ktoré sa môžu týkať aj Vás.