Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zaradiť alebo nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), ktorá podniká v Slovenskej republike, kúpila spolu s manželom predajný stánok, v ktorom chce prevádzkovať svoju SZČ a zvyšný priestor v stánku prenajímať. Predajný stánok kúpili ako manželia, spoluvlastnícky podiel 1 / 1.

Musí SZČO, ktorá má pridelené IČO, DIČ zaradiť komerčnú budovu do majetku alebo ju môže mať ako súkromná osoba a následne príjem z prenájmu uvedie v daňovom priznaní v riadku 11, ako príjem z prenájmu nehnuteľností?

Ak by budovu mali ako súkromné osoby, môže si uplatniť SZČO do výdavkov platby za energie a v akom pomere? Môže mať faktúry za energie vystavené na súkromnú osobu, nie na IČO alebo je jednoduchšie komerčnú budovu zaradiť do majetku SZČO?

Existuje niekoľko možností, ako je možné prenajímať nehnuteľnosť. Na prenájom môže mať prenajímateľ zriadenú živnosť alebo prenajímať nehnuteľnosť ako nepodnikajúca fyzická osoba. Ak prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia, je dobré viesť si evidenciu príjmov a výdavkov z prenájmu pre prehľad pri spracovávaní daňového priznania. Pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, manželia postupujú pri delení príjmov podľa § 4 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). Príjmy si delia rovným dielom, ak sa nedohodnú inak. Rovnakým spôsobom postupujú aj pri delení výdavkov.

Pri rozhodovaní sa o tom, či zaradiť alebo nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku, si treba ujasniť, ako bude s nehnuteľnosťou v budúcich rokoch naložené. Ak podnikateľ plánuje nehnuteľnosť dlhodobo prenajímať, oplatí sa ju zaradiť do obchodného majetku. Ak ju bude prenajímať krátkodobo a následne ju plánuje predať, zaradenie do obchodného majetku nie je výhodné.

Zara

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).