Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Výpočet zvýšenej výmery dovolenky z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa

Kategória: Z praxe Autor/i: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Praxou bola položená nasledujúca otázka v kontexte zmeneného § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 11. 7. 2022. Následne až 1. 9. 2022 oznámil zamestnávateľovi, že sa stará o dieťa od 8. 11. 2021 (dátum narodenia dieťaťa). Ako mu vypočítať dovolenku v kontexte § 103 ods. 2 Zákonníka práce?

Stanovisko:

Predmetnú otázku upravujú § 40 ods. 11, § 101, § 102 a § 103 ods. 2 Zákonníka práce.

Zamestnanec trvalo starajúci sa o dieťa

Ustanovenie § 40 ods. 11 vymedzuje, kto je zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa a kedy sa ním stane z hľadiska Zákonníka práce (na jeho účely).

Podľa § 40 ods. 11 Zákonníka práce: „Zamestnanec trvale sa starajúci o dieťa na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa podľa prvej vety, a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa podľa prvej vety. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.“

Postavenie zamestnanca trvale sa starajúcim o dieťa teda vzniká dňom oznámenia tejto skutočnosti zamestnávateľovi a nie dňom, kedy táto skutočnosť nastala, t. j. spätné oznámenie spôsobuje účinky len od okamihu oznámenia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).