Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Vyplácanie preddavkov / cestovných náhrad na účet zamestnanca

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie preddavkov na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Ako by mala postupovať v prípade, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD, CHF, GBP...)? Platby zo strany spoločnosti budú zamestnancovi v tomto prípade prerátané zákonom stanoveným kurzom a vyplácané v mene euro. Je tento postup správny?

Odpoveď z hľadiska zákona o cestovných náhradách

Pri poskytovaní preddavku je potrebné aplikovať § 36 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).

Najbežnejšou formou poskytnutia preddavku na cestovné náhrady je poskytnutie preddavku v hotovosti. Okrem poskytnutia preddavku v hotovosti, môže zamestnávateľ podľa § 36 ods. 2 zákona o cestovných náhradách preddavok alebo jeho časť po dohode so zamestnancom poskytnúť aj formou:

  • cestovného šeku,
  • zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty zamestnávateľa,
  • prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v cudzej mene.

Poskytnutie preddavku v hotovosti je základná forma poskytnutia preddavku, pri ktorej sa nevyžaduje súhlas zamestnanca. Iné formy poskytnutia preddavku (cestovný šek, platobná karta zamestnávateľa, prevod preddavku na účet zamestnanca) predstavujú doplnkové formy, pri kto

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).