Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Trojstranný obchod a príklady

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Trojstranný obchod je upravený v § 45 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Trojstranný obchod je taký obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri osoby, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu. 

Miestom nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského pri trojstrannom obchode je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho prepravy alebo odoslania k nadobúdateľovi, ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa § 17 ods. 4 a § 45 zákona o DPH.

Pre trojstranný obchod platia nasledujúce podmienky:

  • všetky tri zúčastnené osoby sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
  • prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle v členskom štáte druhého odberateľa nezdržiava a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi  použije rovnaké identifikačné číslo pre daň,
  • tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ alebo iná osoba na ich účet z členského štátu iného ako je členský štát identifikácie prvého odberateľa do členského štátu druhého odberateľa,
  • druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí a je osobou povinnou platiť daň.

 

K danej téme sme uverenili aj tento článok.


Otázka č. 1 – Slovenský platiteľ dane – prvý dodávateľ

Traja podnikatelia identifikovaní pre daň v troch rôznych členských štátoch – prvý podnikateľ v Slovenskej republike, druhý podnikateľ v Poľsku a tretí podnikateľ v Nemecku sa zúčastnili na obchode, predmetom ktorého bolo v rámci jednej prepravy dodanie toho istého materiálu. Nemecký podnikateľ si objednal materiál  u podnikateľa z Poľska. Podnikateľ z Poľska nemal tento materiál a preto si objednal materiál  u podnikateľa zo Slovenska. Slovenský podnikateľ prepravil tento materiál priamo zo Slovenska do Nemecka. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane?

Slovenský platiteľ dane uskutočnil dodávku tovaru oslobodenú od dane podľa § 43 zákona o DPH  a vyhotoví faktúru pre podnikateľa z Poľska v ktorej uvedie svoje IČ DPH a IČ DPH podnikateľa  z  Poľska. Dodávku  tovaru  do  iného  členského  štátu  oslobodenú  od  dane  uvedie v riadku 13 a 14 daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a v súhrnnom výkaze, kde uvedie svoje IČ DPH, IČ DPH podnikateľa z Poľska a hodnotu dodávky oslobodenú od dane. V kontrolnom výkaze sa neuvádza dodanie tovaru, ktoré  je  oslobodené  od dane podľa § 43 zákona o DPH.

Otázka č. 2 – Slovenský platiteľ dane - prvý odberateľ

Slovenský platiteľ dane  uzatvoril kúpnu zmluvu na dodanie tovaru  s českým podnikateľom, ktorý je registrovaný pre DPH v Českej republike. Slovenský platiteľ  dane si objednal  tento tovar pod svojim identifikačným číslom pre DPH u svojho obchodného  partnera v Maďarsku, ktorý je registrovaný pre DPH v Maďarsku, s tým aby dodal tovar priamo českému podnikateľovi. Maďarský podnikateľ prepravil tento tovar priamo z Maďarska do Českej republiky. Ako postupuje pri tomto zdaniteľnom obchode slovenský platiteľ dane?

Slovensk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Rastie počet konkurzov aj reštrukturalizácií

CRIF SK www.crif.sk

V posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených o 61,71 percenta konkurzov viac, než v predchádzajúcom období. V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 24 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a bolo povolených 5 reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).