Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

SZČO zmena formy a skončenie výkonu činnosti

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak má SZČO viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká jej povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

SZČO a skončenie výkonu činnosti

Ak SZČO zanikne oprávnenie alebo prestane vykonávať činnosť na základe čestného vyhlásenia (činnosť, ktorú možno vykonávať bez oprávnenia), vznik povinného poistenia sa jej nebude posudzovať k najbližšiemu 1. júlu kalendárneho roka (alebo k 1. októbru v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) za predpokladu, že pred 1. júlom/1. októbrom jej nevzniklo nové oprávnenie, resp. nezačala vykonávať opätovne činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia.

To znamená, že povinné poistenie SZČO sa bude k 1. júlu/1. októbru posudzovať tým SZČO, ktoré k tomuto dátumu majú oprávnenie na výkon podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. vykonávajú činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia (autor, umelec alebo športovec).

Umelci - autori - športovci

Fyzickým osobám, ktoré podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonávajú na základe oprávnenia (napr. umelci, autori, športovci) a za kalendárny rok 2021 dosiahli príjem vyšší ako 6 798,00 eur (čiže 6 798,01 eura a viac), od 1. júla 2022 vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO. [Ide o príjem z činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení.]

Za rovnakých podmienok vzniká od 1. októbra 2022 povinné poistenie SZČO fyzickým osobám, ktoré mali za rok 2021 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak SZČO bola povinne poistená k 30. júnu alebo 30. septembru 2022 (SZČO, ktorá mala predĺženú leho

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši

MPSVaR MPSVaR

V Zbierke zákonov dňa 6. 8. 2022, vyšlo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty od 1. septembra 2022 zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza zamestnávateľ.