Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Licencia a osvedčenie

Kategória: Články Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Zverolekár vykonáva svoju činnosť na základe licencie, ale má aj osvedčenie o živnostenskom oprávnení na kúpu a predaj tovarov (maloobchod a veľkoobchod). Ako správne evidovať jeho príjmy účtovníctve a v daňovom priznaní, ak bude mať príjmy na základe licencie (zverolekárska činnosť - ošetrenia, vyšetrenia a pod.) a taktiež predaj liekov, krmív a vecí spojených so živnosťou? Ako postupovať v prípade uplatňovania paušálnych výdavkov, daňovej evidencie, resp. vedenia účtovníctva v prípade licencie a v prípade živnosti? Môže to riešiť samostatne podľa druhu príjmu, t. j., či môže uplatniť napríklad zo živnosti paušál. výdavky a z licencie preukázateľné výdavky, resp. opačne, alebo musí postupovať pri jednom aj druhom príjem rovnako?

Príjem z veterinárnej činnosti na základe licencie je z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") dane z príjmov príjmom podľa § 6 ods. 1 písm. c) príjmom z podnikania podľa iných predpisov. Príjem zo živnosti je príjmom podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP.

Príjmy aj výdavky z činností na základe licencie aj z činností na základe živnostenského oprávnenia musí evidovať samostatne, lebo sa v daňovom priznaní uvádzajú samostatne.

Ak nie je platiteľom DPH po celé zdaňovacie obdobie, môže si uplatniť daňové výdavky vo výške 60 % z príjmov maximálne do výšky 20 000 € (spolu z obidvoch činností). Do týchto paušálnych výdavkov sa nezapočítavajú výdavky na zaplatené poistné a príspevky zdravotným a Sociálnej poisťovni. Tie si uplatní v skutočne zaplatenej výške.

Ak sa rozhodne uplatňovať výdavky v skutočnej výške, alebo ak bol platiteľ DPH po celé zdaňovacie obdobie, môže sa rozhodnúť, že si výdavky uplatní na základe daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, na základe jednoduchého účtovníctva alebo na základe podvojného účtovníctva.

Zvolený postup musí používať po celé zdaňovacie obdobie a musí ho použiť pre určenie výdavkov z obidvoch činností.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Novela zákona o cenách obmedzí používanie drobných mincí

Tlačový odbor MFSR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predkladá na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR novelu zákona o cenách. Cieľom návrhu je zavedenie zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní pritom došlo k zmene. Na základe zásadnej pripomienky Národnej banky Slovenska sa mení „možnosť“ zaokrúhľovať na „povinnosť“ zaokrúhľovať z dôvodu významnejšieho obmedzenia používania týchto mincí.