Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

EÚ opäť diskutuje o zavedení európskej dane z finančných transakcií

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG

Zdanenie finančného sektora patrí na európskej pôde dlhodobo k najspornejším otázkam v oblasti daňovej politiky. Portugalsko, ako súčasná predsednícka krajina, sa snaží opätovne otvoriť diskusiu na úrovni EÚ.

Návrh zavedenia novej európskej dane z finančných transakcií (FTT) nemá od roku 2011 plnú podporu členských štátov EÚ. Napriek tomu sa v rokovaniach na túto tému rozhodlo pokračovať jedenásť štátov prostredníctvom tzv. skupiny posilnenej spolupráce, vrátane Slovenska.

Cieľom FTT je zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivo prispieval k verejným príjmom a pomohol predchádzať pochybným obchodom na finančnom trhu. Aj po upravenom návrhu smernice z roku 2019 na základe francúzskeho modelu naďalej pretrváva negatívne stanovisko. Prepracovaná verzia obsahuje užší predmet dane a vyššiu sadzbu dane, nový systém prerozdelenia príjmov z FTT pre zúčastnené štáty, spolu s alternatívou oslobodenia dane v oblasti dôchodkových fondov. Koncept zavedenia dane nebol podporený ani do 1. januára 2021. Diskusia o presadení transakčnej dane ako o potenciálnom zdroji financovania rozpočtu EÚ preto opäť ožila na februárovej schôdzi Rady ECOFIN.

Portugalské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo členské štáty o vyjadrenie ku kľúčovým bodom nastavenia dane. Je odhodlané dosiahnuť pokrok a prerokovať možné spôsoby jednotnej dohody. Zároveň sa opiera o skúsenosti z Francúzska a Talianska, ktoré už daň z finančných transakcií uplatňujú na lokálnej úrovni. Navyše zastáva názor, že postupná implementácia FTT umožní:

  • členským štátom a Európskej komisii vyhodnotiť jej ekonomický dopad,
  • daňovým správam využívať účinné a efektívne postupy pri výbere dane,
  • finančným inštitúciám postupne vybudovať nevyhnutnú infraštruktúru k dodržiavaniu príslušných daňových predpisov.

Nejednotný názor členských krajín na zavedenie a výber dane z finančných transakcií nenaznačuje v posledných rokoch výrazný posun v tejto oblasti. Opatrenie má zmysel len v prípade zavedenia v globálnom rozsahu.

V súčasnosti patrí k podporovateľom posilnenej spolupráce desať krajín: Belgicko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj európskej legislatívy, ktorá už desaťročie poukazuje na pretrvávajúce zásadné názorové rozdiely v otázke zdaňovania finančného sektora.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.