Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuálna téma

Čo je to eKasa?

Finančná správa priniesla podnikateľom jednoduchšie a moderné riešenie evidencie tržieb. eKasa je projekt, ktorý znamená online pripojenie všetkých pokladníc na finančnú správu.

Jednou z hlavných výhod pre podnikateľov je, okrem automatizovaného a prehľadného systému aj to, že účely elektronickej registračnej pokladnice po novom plní aj počítač, tablet alebo mobil. Odpadli Vám tiež náklady na prevádzku, keďže nie sú potrebné servisné organizácie a potrebná nie je ani uzávierka, pretože prechod medzi účtovnými dňami bude kontinuálny.

Inovatívna administratíva tiež chráni spotrebiteľov pred podvodnými predajcami. Kupujúci si môže vystavený doklad skontrolovať prostredníctvom aplikácie pre overenie pokladničného dokladu (OPD Skener). Systém združujúci používateľove výdavky ponúka tiež možnosť pracovať s nimi pre administratívne účely (poistka, výstavba, záruka…) alebo pre účely daňového priznania.

Finančná správa na Slovensku vstúpila do svojej novej etapy 1. júla 2019. Podnikatelia, ktorí majú povinnosť účtovať tržbu v pokladnici, mali povinnosť požiadať o pridelenie kódu eKasa do dňa účinnosti novely zákona. Daňové kódy vtedajších elektronických registračných pokladníc (ERP)sa zrušili. Podnikatelia však môhli naďalej účtovať tržby na týchto pokladniciach aj so zrušeným DKP. Finančná správa nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31.12.2019.

Ako prejsť na eKasu?

Podnikateľ požiada o pridelenie kódu pokladnice – tzv. eKasa klient. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné v Katalógu formulárov na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ). V tejto časti možno nájsť aj postup, ktorým sa pri podávaní žiadostí treba riadiť.

Dokumenty na stiahnutie: